Tema

Tema utama : Fiqh Harta untuk Kesejahteraan Masyarakat Wasatiy

Sub-tema :

  1. Fiqh Harta
  2. Sosio-Budaya
  3. Pemikiran Islam
  4. Akhlak Islam
  5. Undang-undang
  6. Ekonomi
  7. Syariah
  8. Usuluddin
  9. Pembangunan Insan
  10. Masyarakat Wasatiyyah