Penyertaan Pembentang

Kami mengalu-alukan pembentangan secara LISAN atau POSTER sama ada dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia. Penyerahan awal berkaitan bentuk penyertaan sangat dialu-alukan kerana tempat terhad.

  • Pembentangan Lisan : 15 minit + 5 minit QA
  • Pembentangan Poster : Di hadapan poster masing-masing (sepanjang persidangan)

Sebarang persoalan berkaitan dengan persidangan yang dianjurkan ini hendaklah emel kepada fiham2017@usm.my

 

Jadual Pembentangan Selari (Terkini 18 Ogos 2017)

 

HARI RABU 23 OGOS 2017                                                                                    Pengerusi : En. Muhaimin Mohd Zaki

10.30 AM – 12.30 PM                                                                                            Tempat     : Dewan Mutiara

Bil Tajuk Tema Sesi
1

Taksiran Zakat Perniagaan di Institusi Kewangan Islam: Tinjauan Literatur

Dr. Nor aini Ali, Dr. Nor ‘Azzah Kamri & Dr. Mohd Hilman Hussin

Fiqh Zakat A1
2

Penentuan Had Kifayah Zakat: Satu Cadangan Dimensi Penentuan yang Baru

Siti Norhidayah Hamzah & Dr. Hairunnizam Wahid

Fiqh Zakat
3

Zakat Expenditure on Food Security for Sustainable Development

Nurul Suhada Ismail & Dr. Wan Norhaniza Wan Hasan

Fiqh Zakat
4

Perlaksanaan Agihan Zakat Secara Wakalah: Kajian di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

Atiah Ahmad & Dr. Hairunnizam Wahid

Fiqh Zakat
5

Zakat Contribution in Islamic Income Model in Malaysia (1985-2015)

Nur Hidayah Anuar, Dr. Mohd Ali Mohd Nor & Dr. Hairunnizam Wahid

Fiqh Zakat
6

Konsep Motivasi Berteraskan Islam dalam Tingkah Laku Kepatuhan Zakat Pendapatan

Khairul Bariyah Othman

Fiqh Zakat
7

Kaedah Agihan Zakat Produktif Melalui Pembiayaan Mikro Kredit

Muhammad Anas Ibrahim

Fiqh Zakat
 

HARI RABU 23 OGOS 2017                                                                                           Pengerusi : Dr. Asjad Mohamad

10.30 AM – 12.30 PM                                                                                                    Tempat    : Bilik Kepala Batas

Bil Tajuk Tema Sesi
1

Bequeath to Heirs: A Review in the Enactment of Muslim Wills in Malaysia

Dr. Asjad Mohamad, Dr. Mohd Marbawi Taha & PM Dr. Jasni Sulong

Undang-undang A2
2

Joint Tenancy in the Islamic Law and Its Application in Malaysia

PM Dr. Jasni Sulong, Dr. Mohd Marbawi Taha & Dr. Asjad Mohamad

Undang-undang
3

Faktor-Faktor Penghalang dalam Pengurusan Harta Pusaka di Mahkamah Syariah Pulau Pinang

Nor Farhani Md. Kamal & Dr. Shahir Akram Hassan

Undang-undang
4

Nomination Status in Islamic Law and Its Importance in Estate Planning Management

Nurul Atikah Nizaludin, Dr. Nasrul Hisyam Nor Muhamad & Mohd Khairy Kamarudin

Undang-undang
5

Perkembangan Undang-Undang Pentadbiran Islam di Negeri-Negeri Utara Semenanjung Mulai Tahun 1952 sehingga Tahun 2016: Tumpuan dari Aspek Perundangan Pusaka

Faridah Ahmad, Dr. Fauziah Mohd Nor & PM Dr. Alias Azhar

Undang-undang
6

Syuf’ah and Its Significance under National Land Code

Dr. Mohd Marbawi Taha, Dr. Asjad Mohamad, Dr. Mohd Nasir Ayub & PM Dr. Jasni Sulong

Undang-undang
 

HARI RABU 23 OGOS 2017                                                                                 Pengerusi : En. Mohd Azolman Zulkufli

10.30 AM – 12.30 PM                                                                                          Tempat     : Bilik Balik Pulau

Bil Tajuk Tema Sesi
1

Shi‘ah Imamiyyah Ithna ‘Ashariyyah : Awal Kemasukan dan Proses Penyebarannya di Malaysia

Mohd Aizam Mas’od & PM Dr. Mohd Fauzi Hamat

Pemikiran Islam A3
2

Analisis Terhadap Trend Pemikiran Falsafah Sains Islam Kontemporari

Shahirah Said

Pemikiran Islam
3

Pemikiran Al-Ghazali tentang Kewujudan Allah S.W.T dalam Kitab Ihya’ ‘Ulum Al-Din

Mohd Hasrul Shuhari & PM Dr. Mohd Fauzi Hamat

Pemikiran Islam
4

Perkembangan Kognitif Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun: Satu Analisis dalam Karya Muqaddimah

Mohd Azolman Zulkufli & Dr. Mohd Nizam Sahad

Pemikiran Islam
5

Implementation of Human Development Based on Sultan Muhammad Al-Fatih’s Approach

Munirah Azmi & Dr. Azrin Ibrahim

Pemikiran Islam
6

Hubung kait Psikologi dengan Pakaian Wanita Berdasarkan Garis Panduan Pakaian Abdul Karim Zaidan

Rashidah Othman, Siti Norlina Muhamad & Dr. Mohammad Amir Wan Harun

Pemikiran Islam
 

HARI RABU 23 OGOS 2017                                                                                        Pengerusi : En. Faisal Husen Ismail

3.30 PM – 4.30 PM                                                                                                     Tempat     : Dewan Mutiara

Bil Tajuk Tema Sesi
1

Hisbah towards Empowerment of Human Development: A Critical View Among Muslim Scholars

Afifi Farhana Mhd Poad & Dr. Azrin Ibrahim

Undang-undang B1
2

Aplikasi Majlis Sulh di Mahkamah Syariah Negeri Pulau Pinang

Mohd Husni Za’im Mohd Said

Undang-undang
3

Analysis of Practice and Methods of Fatwa Unification in Malaysia and Indonesia

Faisal Husen Ismail, Muhammad Fathullah al-Haq Muhamad & PM Dr. Jasni Sulong

Undang-undang
4

The Administration of Sulh (Arbitration) Cases in the State of Kedah

Khairul Firdaus bin Abu Bakar & PM Dr.  Atikullah bin Abdullah

Undang-undang
 

HARI RABU 23 OGOS 2017                                                                                 Pengerusi : En. Abdul Kamil Jamaludin

3.30 PM – 4.30 PM                                                                                               Tempat    : Bilik Kepala Batas

Bil Tajuk Tema Sesi
1

Metolodogi Rasulullah S.A.W. dalam Pendidikan Anak-Anak: Aplikasinya dalam Kalangan Staf Wanita UUM

Dr. Syed Sultan Bee Packeer Mohamed

Pembangunan Insan B2
2

Pegangan Akhlak Remaja : Analisis Peranan Ibu bapa dalam Melaksanakan Pendidikan Islam di Rumah

Noraziah Ahmad Nadzim & Dr. Mohd Nizam Sahad

Pembangunan Insan
3

The Relationship Between the Concept of Akinnah Al-Qalb with Human Capital Development acording to the Qur’an: A Preliminary Survey

Abdul Kamil Jamaludin & PM Dr. Noor Shakirah Mat Akhir

Pembangunan Insan
 

HARI RABU 23 OGOS 2017                                                                     Pengerusi : En. Muhammad Fathullah Al-Haq

3.30 PM – 4.30 PM                                                                                  Tempat     : Bilik Balik Pulau

Bil Tajuk Tema Sesi
1

Application of Rasulullah SAW’s Tarbiyah Elements in the Cotemporary Human Management

Maizatul Mazwa Mazlan & Dr. Zaleha Embong

Pembangunan Insan B3
2

The Method of Employee Motivation Management in Islam: Analysis on the Reward

Noor Hidayah Shamsudin

Pembangunan Insan
3

Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Program Latihan dalam Pengurusan Insan di Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM)

Abang Mohd Razif Abang Muis

Pembangunan Insan
 

HARI KHAMIS 24 OGOS 2017                                                                             Pengerusi : Cik Nurul Suhaida Ibrahim

9.00 AM – 10.00 AM                                                                                            Tempat     : Dewan Mutiara

Bil Tajuk Tema Sesi
1

Model Kepenggunaan-Wasatiyyah Berdasarkan Al-Qur’an

Dr. Mohd Shukri Hanapi & Siti Mastura Muhammad

Masyarakat wasatiyyah C1
2

Exploring the Concept of Wasatiyyah and Personal Development

Dr. Nor Raihana Mohd Ali, Dr. Mohd Al’Ikhsan Ghazali, Dr. Wahiza Wahi & Mohamad Fadzil Omar Baki

Masyarakat Wasatiyyah
3

The Well-Being of A Career Woman Based on The Wasatiyyah Concept

Nurul Izza Abdul Aziz & Dr. Fadzila Azni Ahmad

Masyarakat Wasatiyyah
 

HARI KHAMIS 24 OGOS 2017                                                                                    Pengerusi : En. Asyraf Baharuddin

9.00 AM – 10.00 AM                                                                                                   Tempat     : Bilik Kepala Batas

Bil Tajuk Tema Sesi
1

Negara “Baldatun Tayyibatun Wa Rabbul Ghafur”: Asas Kesejahteraan Negara

Dr. Mohd Farid Ravi Abdullah

Masyarakat Wasatiyyah C2
2

The Relationship Between the Wasatiyyah Concept and the Biological, Psychological, Social and Spiritual Balance in Managing Stress

Wan Nornajwa Wan Othman & Dr. Fadzila Azni Ahmad

Masyarakat Wasatiyyah
3

Akhlak Pelaku Pembangunan dalam Al-Qur’an: Tumpuan Terhadap Surah Al-Furqan

Nurul Farhana Yahaya

Masyarakat Wasatiyyah
4

Muslim Political Figure: A Study On The Political Practices Of Khalifah Umar Abdul Aziz

Nur Atirah Binti Mohamad Razif & Dr. Mohd Syakir Mohd Rosdi

Masyarakat Wasatiyyah
 

HARI KHAMIS 24 OGOS 2017                                                                          Pengerusi : En. Mohd Khairy Kamarudin

9.00 AM – 10.00 AM                                                                                         Tempat     : Bilik Balik Pulau

Bil Tajuk Tema Sesi
1

Pengaruh Faktor Intrinsik dalam Pemilihan Takaful Keluarga dalam Kalangan Muslim di Pulau Pinang

Noor Hamizah Johari

Muamalat C3
2

Pengaruh antara Kepatuhan Beragama dan Pengesyoran terhadap Niat Pengguna Muslim Memilih Syarikat Takaful Malaysia Berhad (STMB) Kelantan

Nor Arini Abdullah

Muamalat
3

Hibah Giving Motivation within Islamic Context

Mohd Khairy Kamarudin. Dr. Nasrul Hisyam Nor Muhamad & Nurul Atikah Nizaludin

Muamalat
4

Hubungan antara Perbelanjaan Terhadap Barangan Kelengkapan Rumah dan Kesejahteraan Hidup: Kajian dalam Kalangan Golongan Miskin di Selangor

Siti Nasibah Md Nor & Dr. Hairunnizam Wahid

Muamalat
 

HARI KHAMIS 24 OGOS 2017                                                                                 Pengerusi : PM Dr. Zakaria Bahari

2.30 PM – 4.30 PM                                                                                                   Tempat    : Dewan Mutiara

Bil Tajuk Tema Sesi
1

CSR Dimensions and Instrinsic Constructs of Muslim Consumers: How Far They Influence the Selection of Islamic Banking in Malaysia?

PM Dr. Zakaria Bahari & Dr. Murni Yusoff

Muamalat D1
2

An Appraisal of Multi Level Marketing System Based on the Concept of Maslahah: A Case Study of HPA Business Operation

Mohammad Ramizu bin Abdullah & PM Dr. Atikullah Abdullah

Muamalat
3

Ibn Taymiyyah on Public Revenue

Dr. Mohd Farid Mohd Sharif

Pemikiran Islam
4

Pemikiran Maqasid Al-Syariah dalam Ekonomi Islam Arus Perdana

Norashikin Ahmad & Dr. Mohd Shukri Hanapi

Muamalat
5

Between Speedy Mouse Deer and Sleeping Moose: A Comparative Analysis of Islamic Banking Industry in Malaysia and Indonesia

PM Dr. Atikullah Abdullah

Muamalat
6

Ethnoastronomy in Maritime Activities: An Analysis

Dr. Mohd Shukri Hanapi & Dr. Shahir Akram Hassan

Sosio-budaya
 

HARI KHAMIS 24 OGOS 2017                                                                                      Pengerusi : En. Amerudin Ismail

2.30 PM – 4.30 PM                                                                                                        Tempat: Bilik Kepala Batas

Bil Tajuk Tema Sesi
1

Fiqh Kehartaan Malaysia: Analisis Konseptual

Dr. Muhamad Ikhlas Rosele, Dr. Luqman Haji Abdullah & Dr. Nor Fahimah Mohd Razif

Fiqh Harta D2
2

Management's Method of Cash Waqf in Folk's Religious Schools (SAR)

Amerudin Ismail & PM Dr. Jasni Sulong

Wakaf
3

The Islamic Based Cash Waqf Behavioural Intention Concept

Mohammad Zulfakhairi Mokthar & PM Dr. Zakaria Bahari

Wakaf
4

The Understanding and Awareness of Istibdal Waqf Application: Case Study in Peninsular Malaysia

PM Dr. Zakaria Bahari & Dr. Azreen Hamiza Abdul Aziz

Wakaf
5

Transformasi Pelaksanaan Kaedah Pembiayaan secara Langsung dalam Pembangunan Harta Wakaf di Malaysia

Sakinatul Raadiyah Abdullah

Wakaf
6

Aplikasi Pembiayaan Musharakah ke arah Memproduktifkan Tanah Wakaf di Pulau Pinang

Surita Hartini Mat Hassan & PM Dr. Zakaria Bahari

Wakaf
 

HARI KHAMIS 24 OGOS 2017                                                               Pengerusi : Dr. Mohammad Amir Wan Harun

2.30 PM – 4.30 PM                                                                                 Tempat     : Bilik Balik Pulau

Bil Tajuk Tema Sesi
1

Peranan Wanita dalam Jihad: Sorotan dari Perspektif Hadith Nabi SAW

Dr. Roshimah Shamsudin & Mohd Yusri Yusuf

Hadith D3
2

Methodology of Al-Nawawi in Hadith Reference and Its Influence in the Practice of Department of States Mufti

Ashraf Baharudin, Muhamad Fathullah al-Haq Muhamad Asni & PM Dr. Jasni Sulong

Hadith
3

Kajian Pengetahuan dan Amalan Pelajar Universiti Awam terhadap Isti‘adhah dan Kepentingannya Menurut Al-Quran dan As-Sunnah

Nurul Suhaida Ibrahim & Dr. Mohd Nizam Sahad

Al-Quran/Hadith
4

The Used of Weak Hadith in Malaysian Fatwa on Muslim’s Inheritance

Muhamad Fathullah al-Haq Muhamad Asni, Ammar Ismail, & PM Dr. Jasni Sulong

Hadith
5

Pemulihan Dadah Berteraskan Islam: Kajian Kes di Madrasah Anharol-Ulum, Thailand

Mohamad Muhaimin Mohamad Zaki & PM Dr. Jasni Sulong

Sosio-budaya
6

Halal, Bersih dan Bebas Syubhah dalam Pemilihan Sumber Makanan dan Minuman Serta Kesannya Menurut Al-Quran dan Al-Sunnah

Dr. Mohammad Amir Wan Harun & PM Dr. Aminuddin Ruskam

Sosio-budaya