SEMINAR FIQH HARTA DAN MASYARAKAT 2017

BORANG PENDAFTARAN PENYERTAAN SEMINAR FIQH HARTA DAN MASYARAKAT 2017

Pembayaran menggunakan cek/PO/LO hendaklah di alamat kepada BENDAHARI UNIVERSITI
SAINS MALAYSIA dengan rujukan no. 302/PHUMANITI/321100.
Borang Pendaftaran boleh dihantar melalui faksimili atau email seperti butiran di bawah :
TEL : 04-6534176
FAKS : 04-6563707
Email : fiham2017@usm.my